Tele2 Säkerhetspaket

Medlemsvillkor

När du tecknar prenumeration för Tele2 Säkerhetpaket accepterar du och godkänner nedanstående villkor. För att bli kund hos oss måste du vara över 18 år och myndig eller ha medgivande från målsman samt vara skriven i Sverige.


Tjänsten

Tjänsten Tele2 Säkerhetspaket funktioner är anslutna till en applikation med syfte att skydda den personliga information som lagras i din mobiltelefon. I tjänsten ingår synkronisering och uppdatering av mjukvara. Tele2 Säkerhetspaket köps som tillägg till det befintliga mobilabonnemanget.

Den här tjänsten får av dig som kund endast användas i enlighet med avtalsvillkoren och för ditt personliga bruk. Du får inte överlåta, vidarebefordra eller på annat sätt överföra eller göra ditt säkerhetspaket tillgänglig för någon annan.

Du ansvarar för att tjänsten används enligt ändamål och inte på ett olagligt, oseriöst eller på annat sätt som är anstötligt eller stridande mot god sed. Du ansvarar vidare för att inte använda tjänsten i syfte att framkalla skada eller olägenhet för annan kund, Tele2 eller tredje man.

Har Tele2 skäl att misstänka att tjänsten inte används i enlighet med avtalet har Tele2 rätt att vidta åtgärder för att minska olägenhet eller skada. En sådan åtgärd kan vara att begränsa tjänsten eller att omedelbart stänga av kund från abonnemang och/eller tjänst samt säga upp avtalet med omedelbar verkan.


Tele2 Säkerhetspakets prenumeration

Tjänsten levereras som en löpande månadsprenumeration. Priset är 29 kronor per månad. Tjänsten faktureras tillsammans med övriga avgifter på den månatliga fakturan för abonnemangsavtalet. Utöver fast månadsavgift tillkommer eventuell trafikkostnad i samband med automatisk synkronisering när tjänsten är aktiverad. Denna synkronisering är under 1 MB. Trafikkostnad debiteras utifrån gällande prislista för ditt grundläggande abonnemangsavtal.

Provperioden övergår till en ordinarie prenumeration om du inte under din provperiod avslutar tjänsten. I din orderbekräftelse framgår slutdatum för din provperiod. Väljer du att säga upp prenumerationen under provperioden kommer tjänsten att upphöra omgående. Du är dock alltid välkommen tillbaka när du vill.

När tjänsten har gått över till en ordinarie prenumeration är uppsägningstiden 31 dagar.


Användning av Tele2 säkerhetspaket utanför Sverige

Möjligheten att använda tjänsten i andra nät än svenska mobilnät är beroende av om det grundläggande abonnemanget är öppet för användning utanför Sverige. Det finns möjlighet att tillfälligt avaktivera automatisk synkronisering under en utlandsvistelse för att undvika eventuella merkostnader i form av trafikkostnader. Dock är en sådan synkronisering väldigt liten, mindre än 1 MB. Information om gällande roamingavtal och kostnader för datatrafik finns på Tele2s hemsida och debitering sker utifrån ditt befintliga abonnemang.


Uppsägning och verkan av uppsägning

Uppsägningstid är 31 dagar. Du kan säga upp ditt säkerhetspaket genom att skicka STOPP till 72188 eller kontakta Tele2 Support. Tjänsten kommer att avslutas automatiskt efter uppsägningstiden.


Ångerrätt

Tele2 ger dig ångerrätt i enighet med distansavtalslagen (DAL). Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att du registrerat dig som medlem och därmed har tillgång till tjänster från Tele2. Du har rätt att ladda ner samt testa och undersöka appen. Ångerrätten anses förverkad först när du aktiverar appen.

Ångerfristen startar den dag du registrerar dig och därmed har tillgång till tjänsten, oavsett om du registrerar dig för en provperiod, via en kampanj eller ett ordinarie abonnemang. Om du ångrar dig ska du innan ångerfristen löper ut meddela Tele2 via Mitt konto på Tele2.se eller via kundservice.


Tele2s åtaganden och rättigheter

Tele2 behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Genom din användning av Tele2 och godkännande av medlemsvillkoren samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar direkt (t.ex. i samband med att du skapar ditt användarkonto, inklusive namn och e-postadress) eller indirekt (t.ex. genom cookies) får behandlas enligt vad som anges i villkoren.

Tele2s kundregister innehåller personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av tjänsten. Tele2 äger rätten att kommunicera med dig via fysisk post, telefon, e-post, meddelanden via Tele2 app, sociala medier, SMS eller MMS avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är relaterat till Tele2s tjänst. Du kan närsomhelst välja att frånsäga dig direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från våra utskick eller kontakta vår kundtjänst.

Personuppgifter kan lämnas ut till Tele2 samarbetspartners samt företag som utför tjänster åt Tele2 om behandling av personuppgifter är nödvändiga för att tjänsterna ska kunna utföras. Sådana företag anses vara personuppgiftsbiträden och har ingen rätt att behandla uppgifterna för egna ändamål. Överföring av personuppgifter kan ske till tredje land (d.v.s. land utanför EU/EES) ifall det är nödvändigt för t.ex. för IT-drift. Tele2 fortsätter att vara ansvariga för uppgifterna och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtal och instruktioner.

Vid avslut av tjänsten är kundens konto pausat under en period på två år. Det innebär att du har samma personuppgifter och användarhistorik kopplade till ditt konto (såsom läslistor) om du väljer att aktivera tjänsten på nytt under dessa två år.

Tjänsten finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tele2 ger däremot inte några garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om avbrott eller fel uppstår ska Tele2 ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott anses föreligga. Vid uppgraderingar eller service ska Tele2 ha rätt att stänga tjänsten under en rimlig period. Tele2 har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i tjänsten utan att i förväg få ditt godkännande


Kundens ansvar och kopiering

Som medlem hos Tele2 äger du rätten att använda tjänsten endast för privat bruk. All kopiering och andra typer av rättighetsstridig spridning är strikt förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras. Vid misstanke om missbruk förbehåller sig Tele2 rätten att spärra användaren.

Som medlem ansvarar du för att: din e-postadress är aktiv och att de uppgifter du lämnat vid registrering är korrekta. Ditt konto på Tele2.se är personligt och du är skyldig att hålla dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord säkert.


Force Majeure

I följande fall har Tele2 inga skyldigheter eller annat ansvar. Om fel beror på omständigheter utanför Tele2 kontroll och som Tele2 inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Tele2 inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Cookie-policy

Tele2 använder cookies när du besöker vår webbsida. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Cookien lagras under den tid du är ansluten till tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna behövs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.


Tele2 AB

Kundservice 0772-252525

FAQ
Powered by MYMobileSecurity